Archive for ינואר, 2008

TAU Eco-Garden, First meeting

31 בינואר 2008

שלום לכולם,

 

אנו מתכבדים להזמין אתכם לפגישת הגינה הראשונה.

 

מועד – יום רביעי, 6 בפברואר 2008, 15:00 בגן הבוטני (שער 2 מעבר לכביש).  נקודת מפגש תהיה בשער הכניסה לעובדים, בקצה החניון, מצד ימין לשער המבקרים מעץ.  זהו שער ברזל שממנו מכוניות יכולות להיכנס.

 

מטרת הקמת הגינה – פעילות שמיישמת חקלאות עירונית מקיימת, לימוד, היכרות והתנסות בשיטות השונות לגידול ירקות, שימוש בשיטות דישון טבעי (קומפוסט), מחזוריות, עונתיות ועוד.

 

השאיפה – יצירת תשתית להכרה אקדמית בעתיד, שת"פ עם קמפוס טבע ושיתוף ילדים בפעילות, קידום קמפוס ירוק והרחבת הפעילות אל תוך הקמפוס גופו.  נכון לעכשיו אין מקור מימון לגינה והכל ייעשה על בסיס התנדבותי של הסטודנטים, כי צריך להתחיל בעשייה.

 

המפגשים יהיו על בסיס של הרצאה ופעילות והפצת הידע שנלמד באמצעות המייל הגינתי למחרת המפגש, כך שהידע יתועד ויהיה נגיש לכולם גם אם לא יכלו להגיע למפגש ספציפי.

עקרונית מתוכננים מספר מפגשי הכנה- לגבש יחד את הדרך, למפות את הידע האישי שיש לכל אחד ולתת משקל לשיתוף, ללמוד ולהתנסות יחד. 

 

התכנית לפגישה הראשונה (מה שנספיק):

שיחת היכרות עם מי שמגיע, והציפיות שיש לכל אחד

הרצאת רקע כללי על קיימות עירונית והשיטות שניתן ליישם

 

 
צעדים ראשונים:

תכנון הערוגות – להחליט על מיקום, גישה, ומה נשתול

להשיג זרעים ממקורות שונים

בחירת שם לגינה (סיעור מוחות תוך כדי עשייה והצבעה)

הכנת הקרקע

הכנת קומפוסט בשיטות שונות

ללמוד להנביט ולהכין את הזרעים שהשגנו לשתילה

 

שני יעדים ראשוניים שגובשו עם פעילות הגינה-

1.       למי שלא שמע, אוניברסיטת תל אביב הצטרפה לתחרות הארצית של קמפוס ירוק לאחרונה ויש תכונה רבה בנושא.  הרבה רעיונות ותחומים טעונים שיפור, אחד מהם ייצור הפסולת והטיפול בה – ויפה שעה אחת קודם…

קומפוסט ניתן להכין באופנים שונים, ממקורות שונים וממרכיבים שונים – בין היתר מפסולת מטבח של ירקות, פירות ושאריות אוכל.  על מנת לקשור את הגינה לפעילות של קמפוס ירוק לא רק מעצם קיומה, ולהתחיל להטמיע את הפרדת הפסולת בקמפוס (במיוחד בקפיטריות השונות) נאסוף ביום הפגישה השבועי (בתור התחלה) את הפסולת ממטבח אחת הקפיטריות שיסכימו לשתף פעולה ונייצר מזה קומפוסט.  זה ייתן מושג מסוים על כמויות הפסולת ועל האפשרויות לטפל בהן בשלב הראשון. 

2.       חבר הנאמנים מתכנס מדי שנה בחודש מאי.  השנה, כך שמענו, יהיה הכינוס גם בהקשר של קמפוס ירוק.  אנו שואפים שעד חודש מאי הפעילות בגינה תהיה ברמה כזו שנוכל לערוך סיור ולהציג את הגינה ותנובתה.  יום ירוק של תא 'מגמה ירוקה' אמור להתקיים אף הוא בחודש מאי ואם יסתדר, במהלך שבוע חבר הנאמנים – כך שנשאף שחודש מאי יהיה יפה מכל המאיים.

 

נשמח לראותכם!

 

דני, מריה (מדעי הצמח)

תמר ושגית (ביה"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר)