Archive for ספטמבר, 2009

מפגשינו בין כסה לסוכות

21 בספטמבר 2009

בין החגים שמח, השבוע ניפגש ביום שלישי ב-17:00. גם בשבוע הבא ניפגש ביום שלישי, אך אולי מעט מוקדם יותר. אודיע. בחוה"מ סוכות לא ניפגש, כנראה, אך עוד נתלבט ביחד.

שנה מרנינה,

אלון