Archive for פברואר, 2010

הזמנה לקומפוסט

5 בפברואר 2010
קבלו-נא תזכורת והזמנה לסדנת הקומפוסט, שתתקיים בגינה ביום ראשון(7.2)  ב-15:30. הביאו אשפה אורגנית.
אזכיר, שהגינה מאחורי בניין כתות של הפקולטה להנדסה, בסמוך לשער 17.
האם ציפיתם, שהשינוי המשמעותי הבא בחייכם יבוא דווקא מכיוון פח האשפה?

דרוש לנו מיכל גדול, אמבטיה או כיוב'. אם יש לכם, אנא הודיעו.

להתראות,
 אלון וּשאר חברי הגינה.