Archive for מאי, 2010

הֶעבר הקרוב והֶעתיד הקרוב

17 במאי 2010
שלום וּצמיחה,

המנבטה שלנו נכנסה לִפעולה. יעקב ורוני התקינו מתזים ו"שולחן", וסיוון זרעה היום מגוון גדול של זרעים.
יש עוד עבודת זריעה, הן במנבטה והן בערוגות, וגם שתילה.

סיוון היא אחת מארבע, שהצטרפו אלינו בעקבות הדוכן, שהפעלנו בשבועות האחרונים. ביום רביעי בַשבוע הבא 26/5 נעמיד שוב דוכן בשעות 16:30-11:30, ואתם מוזמנים להצטרף. ב-13:50 עצירה לשירה.

אנשי הגינון של הקמפוס עשו לנו את רוב העבודה של קציר עשבי הבר, וּבִנזקים זניחים לצמחים שלנו. את שאר צמחי הבר נקצור רק על-פי הצורך, לגופו של צמח. בעיקר צריך לעשב לאורך הגדר החיה של הפסיפלורה והפיטנגו כדי לאפשר להם להתפתח. פרי ראשון של פסיפלורה (לא בשל) כבר תלוי לו על השיח.

שתילי האבטיח והמלון מתפתחים יפה. עוד באזור שהתפנה מהחיטה זרענו דלעת וּשעועית, ויש צורך להמשיך בכך. השתמשנו לשם כך בקומפוסט שהבשיל, וּבכך פינינו את התא הימני והתחלנו ערימה חדשה.

עוד שתלנו מלפפונים, קישואים, פלפלים, עגבניות וּבמיה.
תירס, שעועית וּדלעת, שזרענו, נבטו.
זרענו גם ליפה, שתטפס על המנבטה.

גם ערוגת התות דורשת טיפול במטרה להרחיק את הפרי מהאדמה. קיבלנו כמה פירות יפים. המַזּיקים התמעטו, כנראה, הודות לשום, אך עדיין קיימים. אגב, שיח התות מתרבה ע"י שלוחות, כך שבַשנה הבאה יהיו לנו יותר, ואולי נשתול אותם בַאֲדניות מוגבהות.

יש צורך להציב מחדש את השלט, שנפל בעקבות קריסת העץ וּלהציב שלטים בִמקומות נוספים בגינה.

ביום חמישי ב-10 וּב-11:30 יבקרו בגינה שני אומנים אקולוגיים לקראת עבודתם בגינה במסגרת קיטנת הקיץ, ואתם מוזמנים לקפּוץ. אלו שעות טובות גם לַעֲבודה בגינה. אחה"צ לא אהיה שם, כנראה, אבל, כרגיל, אפשר לקבל הנחיות.

חג משמח, Eat well,
 אלון

חגיגות הקומפוסט

4 במאי 2010

ערימת הקומפוסט הימנית, שהִתחלנו בסוף נובמבר, הִבשילה, והִתחלנו להשתמש בחומר.

הערימה השמאלית, שהִתחלנו בִתחילת פברואר, עולה על גדותיה.

 על כן, ביום ראשון 9/5 נפנה את התא הימני וּבשעה 15:30 נתחיל בו ערימה חדשה. זוהי הזדמנות לכל המעוניינים לראות, כיצד עושים זאת.

האם אתם קומפוסטאים (כלומר, עושים קומפוסט)? שתי תשובות אפשריות:

א. כן, בוודאי.

ב. עדיין לא, כי… וּבמקרה זה אתם מוזמנים להתייעץ בנו – לרוב התירוצים יש לנו תשובות (<-:)

וּבכן, במוצ"ש 8/5 החל בַשעה 18 יתקיים בעץבעיר, ביאליק 23, תל אביב, ערב הוקרה לקומפוסטאים הראשונים של תל אביב (והסביבה). מצ"ב הזמנה.

 כמו-כן, מצורף קובץ, המיועד לשמש לשלט, שייתלה בסמוך לערימה, וּבו מעט רקע והוראות למשתמשים. עוד מידע על תהליך הקומפוסטציה כאן.

עשו קומפוסט, עשו חיים,

אלון והקומפוסטאים הקמפוסיאליים

עדכון הבלוג

2 במאי 2010

תנועה ערה נרשמה בבלוג שלנו בשבוע האחרון, אשר הִגּיעה לשיא של כמעט 60 כניסות ביום.
כיוון שבמשך השבוע האחרון הבלוג היה מעודכן רק עד סוף מרץ ואמש עודכן, המתעניינים מוזמנים להיכנס וּלהתעדכן.

תודה