Archive for יוני, 2010

היום מחר והעבודה מרובה

9 ביוני 2010

מחר, יום חמישי, החל בַשעה ארבע נמשיך בַהֲקמת ערוגה חדשה לצורך שתילת שתילים שהנבטנו מזרעים במנבטה החדשה שלנו.

ידיכם נחוצות.

במידה שאתם פנויים, בואו בַהֲמוניכם. יהיה נחמד, אם תודיעו מראש, מה תוכניתכם.

להתראות,
 אלון

הקיץ כאן

3 ביוני 2010

שלום לגרעין היאחזות הקמפוס.
הקיץ כאן, אין ספק, וַאֲנחנו בִשלבּים מתקדמים של היערכות.
במנבטה החדשה מתפתחים שתילים יפהפיים הודות לרב-זורעת, סיוון. למי שלא ראה – כדאי.
בערוגות הקיימות מתפנה בהדרגה מקום מצמחי חורף, המסיימים את חייהם.
ערוגות החיטה והשעורה התפנו, וּכדי לנצל את השטח יש להקים שם בִדחיפות ערוגות פרמקלצ'ר, כפי שהֵקמנו כבר: ערוגות, שבִבסיסן נְייר, קרטון, ענפים ועלים ברמות שונות של התייבשות, קומפוסט, גללי חמורים וַאֲדמה, שיטה שהוכיחה את עצמה בחורף. התחלתי לחפור וּלהוציא את האדמה החולית הירודה, שהייתה טובה לחיטה, שעורה וחומוס, אך לא לִדלעות, שעועית וכיוב', שבכוונתי לשתול שם בקיץ.
מחר (כלומר, היום), יום חמישי משעה 16 מתוכנן המשך העבודה על ערוגות אלו. עזרתכם חשובה.
אם מישהו/י רוצה לעבוד מוקדם יותר, אפשר לתאם אתי.

לרגל סוף שנת הלימודים וּלציון שנה למעבר אל תוך הקמפוס וּשמחות נוספות מתוכנן אירוע שירה (פואטיקה) וּנגינה ביום ראשון 20/6 ב-18 או 18:30. לַחֲלופין, בַעֲדיפות נמוכה, 21/6 או 22/6 באותה שעה. המעוניינים להשתתף, בין כמופיעים, בין כקהל, אנא הודיעו, אם המועדים הנ"ל פנויים לכם.

ברוכות המצטרפות, ברוכים המצטרפים לִרשימת התפוצה. אנחנו מקווים, שלא נטריד אתכם יתר על המידה ואולי אפילו נְשַמֵּחַ!

אלון