Archive for ספטמבר, 2010

ליל המדענים

20 בספטמבר 2010
הגינה תארח היום, יום שני, בין השעות 17 ו-18 תלמידי כתה ט' לִפעילות חווייתית במסגרת "ליל המדענים". כולכם מוזמנים לבקר. הגינה, כזכור, מאחורי בניין כתות של הפקולטה להנדסה, בסמוך לשער 17.
http://www.facebook.com/event.php?eid=126656444048424&index=1