Archive for ינואר, 2011

ספירת הציפורים השנתית

30 בינואר 2011
בימים אלה מתקיימת ברחבי הארץ ספירת הציפורים השנתית. הציבור מוזמן להשתתף במאמץ איסוף הנתונים. הפעולה מהנה, פשוטה וּקצרה, כמפורט כאן:
http://www.yardbirds.org.il/calendar/birdwatch_2011/counting_week_2011.htm
 
ביום רביעי 2/2 בשעה 15:30 נקיים את הספירה בגינתנו, והנכם מוזמנים להשתתף.
 
מומלץ להצטייד במשקפות.כן, מומלץ לעיין בהנחיות וּבקטלוג המצולם של הציפורים כַהֲכנה לספירה. אנו נכין את הטפסים לרישום.

 
 אלון

מומלץ לעשות זאת גם עצמאית על-יד הבית. הספירה נמשכת עד 5/2.

הזמנה לזירה לשירה

16 בינואר 2011

המחלקה לאנגלית ו"אור-גינה-לי" שמחות להזמין לזירה לשירה בנושא הטבע ביום רביעי 19/1 בַשעות 18-16 באולם רוזנברג 001.
נקריא, נדקלם, נשיר וּננגן מיצירותינו וּמשל אחרים.
הזמנה בפייסבוק