Archive for פברואר, 2011

היום בגינה: סדנת ייחורים של עצי פרי

27 בפברואר 2011

האביב בפּתח, והעצים הנשירים יוצאים בהדרגה מתרדמת החורף. קל ליצור מעץ קיים עץ חדש בעל אותן תכונות ע"י הכנת ייחור מֵחתיכת ענף. היום ב-15:30 נעשה זאת בגינה, ואתם מוזמנים להצטרף ואף להביא חתיכות ענפים של עץ או שיח, שתרצו לייחר.

להצטמח, אלון