Archive for דצמבר, 2013

ימים קצרים וקולעים לכולנו

21 בדצמבר 2013

מצורף עדכון קצרצר מלווה בִתמונות על הֶחדש בגינה.

צאו להתאוורר והצטרפו לכמה דקות (או שעות) של זריעה במנבטה, שתילת תפו"א, סינון קומפוסט, הוספת עציצים גדולים בַחֲזית הבניין ועוד וָעוד…

בפינת הקפה מתוספים בהדרגה ספלים רב־פַעֲמיים ועודפים של כפיות מעלי דקל לשימושכם במקום הכלים החד־פַעֲמיים.

ימים קצרים וקולעים לכולנו

מכתב אל אנשי יד אבנר

12 בדצמבר 2013
מכתב, שנשלח בְ־7/12/13 אל אנשי יד אבנר, תומכי הגינה (כמאה סטודנטים וכמה אנשי־סגל):
ברוכות/ברוכים הקוראות/קוראים,
 
להזכירכן (בעיקר אלה שברשימה המוסתרת), נרשמתן לִרשימת התמיכה בהתנהלות סביבתית של יד אבנר בגינון וּבִכלל.
 סוף־סוף הִשלמתי את הקלדת הפרטים, וּרשימה זוֹ תשמש גם כִרשימת־תפוצה לעדכונים והזמנה לִפעילות והתרחשות.
תוּכלו לבקש בכל־עת שלא לקבל הודעות.
 בכל־מקרה, אשתדל שלא להטרידכן יתר־על־המידה…
 
כזכור, הִצהרנו, כי:
 

========

"אנו תומכים ותומכות בטיפוח סביבת החוג לגיאוגרפיה וּסביבת האדם, בניין יד אבנר, באופן, המבטא ערכים סביבתיים, שהרשומים מטה מאמינים בהם, והבאים לִידי־ביטוי במסגרת הלימודים בחוג.

  • ·         שיתוף וּמעורבות של האנשים בטיפוח סביבתם.
  • ·         שילוב צמחי מאכל ותבלין בגינה וּבחירת צמחי־נוי המותאמים לסביבה.
  • ·         חיסכון במים.
  • ·         מחזור.
  • ·         רעיונות שתעלו אתם.

ערכים אלה אינם עומדים בִסתירה להתנהלות הסדירה של החוג ולַשמירה על מראה אסתטי של המקום, אדרבא, הם תורמים לכך והופכים את יד אבנר לדוגמה לבניינים נוספים בקמפוס וּבִכלל.

רשימה זוֹ מיועדת להראות, כי רבים מאוד מאנשי החוג תומכים בנושא זה.
כמו־כן, היא תשמש לִיצירת קשר לצורך קיום שיח שוטף בנושא, שיתוף מידע ושיתוף־פעולה מעשי בטיפוח המקום."
 
========
 
ואכן, מאז תחילת שנת־הלימודים הִספיקו כמה מכם להירתם לטיפוח הגינה וְלַחשיבה על רעיונות נוספים לשיפור.
 במקביל וּבלי קשר לכך, נדרשנו ע"י הפקולטה להנדסה לפנות את הגינה האקולוגית־קהילתית, שהתקיימה שם במשך ארבע שנים וחצי.
אמנם היה צעד זה של הפקולטה מקומם וּבעייתי מבחינות רבות, אך מעז יצא מתוק: הגינה, על (כמעט) כל־שתיליה וציודהּ (וגם שְמָהּ: אור־גינה־לי (תודו)) הועברה (במבצע מורכב) ליד אבנר, ואיחוד המשאבּים הזה מחזק וּמאיץ את המהלך כאן.
 כצפוי, החיבור של האנשים כאן, מרצים, עובדים וּסטודנטים, אל הגינה ואל מה שהיא מייצגת, אורגני בהרבה (אם כי גם בפקולטה להנדסה היו להּ אוהדים רבים).
 
מאז הִספקנו לשתול כמעט את כל־השתילים שהועברו משם, ורובם נקלטים היטב, כפי שתוּכלו לראות באלבום התמונות המלוות בהסברים (שחלקן מצורפות כאן).
 במהלך הימים הקרובים מתוכננות:
~ שתילת העצים והשיחים הנותרים: שקדים, נקטָרינה, רימונים, גפנים, פאפאיות, פטל וּתאנה;
~~ שתילה של ערוגת קקטוסים, כולל מינים אכילים;
~ שתילת ערוגות של מגוון יַרְקות־עלים;
~~ זריעה של מגוון יַרְקות חורף;
~ זריעת קטניות וּדגנים וכיוב' (גידולי בעל)
~~ שתילת פרחים על החצץ בַחֲזית הבניין.
להצטרפות, תוּכלו פשוט לחפש אותי בגינה או במעבדה לחישה מרחוק, כשיש לכן פנאי,
 או למלא כאן את הזמנים הפנויים שלכן, וַאֲנסה להיות שם בחלק מהם לפחות.
אם מועד זה קבוע מדי־שבוע, תוּכלו לציין זאת בהערות, וּננסה לתאם מועדים קבועים למפגְשי־עבודה.
 
כמו־כן, אפגש השבוע עם האחראי על הגינון של הקמפוס לתיאום הפעולות בשטחנו.
בפינת הקפה לִרשותכן/ם צמחים מהגינה לַחֲליטה.
 המגמה לשלב בפינה זוֹ כפיות וכוסות רב־פַעֲמיות כדי לצמצם בהדרגה את השימוש בכלים חד־פַעֲמיים.
 
לסיום, הנה לשימושכן/ם סקירה של מערך הטיפול בִפסולת בבניין וּבִסביבתו הבניין.
 השאיפה להרחיב זאת בהתאם לרעיונות וְלהשתתפות במימושם, שיבואו מצד כולנו:
אנא הסבו תשומַת־לבם של מי שאינם מכותבים.
 
אשפה אורגנית
פחים לאיסוף נמצאים בנקודות הבאות:
@ ליד העץ שמול הכניסה הראשית לבניין
@ ליד פינת הקפה שבקומה 1
@ במעבדה לחישה מרחוק (מיועד בעיקר לא/נשי המעבדה) –ֹ מומלץ לפעול להצבת פחים כאלה במעבדות, שאתם פועלים בהן.
@ במטבחון שבקומה שנייה אין פח כזה מפאת סמיכותו למזכירות הלא־אוהדת, אך יש לשאוף לכך.
את האשפה מפחים אלה אני אוסף וּמעביר אל הקומפוסטר שבפינה הצפון־מזרחית של הבניין או לַעֲרימת קומפוסט נוספת שבסביבה. עזרה בכך תתקבל בִברכה.
הפחים מיועדים בעיקר לסוגי האשפה דלהלן:
# שאריות מזון # שאריות קפה ותה # מפיות־נְייר
$ שאריות בשר וּמוצְרי־חלב עדיף לתת לחתולים.
X אין לשים בפחים אלה חומרים בלתי־מתכלים, כגון פלסטיק, מתכת וּזכוכית.
 
בקבוקים וּפחיות שבפיקדון
פח ייעודי לכך נמצא אף הוא ליד העץ שמול הכניסה הראשית לבניין.
בקבוקים שאינם בפיקדון
כלוב מחזור נמצא על המדרכה ליד מגרש החניה הדרומי (של הסגל).
רצוי להעביר לשם, אך אפשר לשים גם עם הבקבוקים שבפיקדון.
 
נְייר
פחים ייעודיים כחולים וּמרובעים מצויים בקומת הכניסה וּבלובי של הקומה השנייה.
כמו־כן, יש פח עירוני כחול במגרש החניה הצפוני.
 
סוללות
בקומת הכניסה לבניין, מתחת למדרגות.
תרופות
בקומה 2, בסמוך לכתת המחשבים.
להצטמח,
 אלון

הגינה עוברת שוב

12 בדצמבר 2013

מזמן לא כתבתי כאן, וזה סימן טוב. הגינה נכנסה לשגרה מבורכת של עונה אחר עונה.
ההתפתחויות היו הדרגתיות, אך הצטברו לשינויים ניכרים ביותר.
בשטח ניכרו שינויים אלה בהעשרה רבה של הכמות והמגוון של הצומח, ויחד אתו גם של החי, כגון הוספת צמחי־צוף מושכי פרפרים וּתליית תיבות־קינון לציפורים.
ניצלנו חלקים גדלים והולכים מהשטח, שעמד לִרשותנו.
גם הדומם התעשר: בנינו פסלים שימושיים מֵחומרי פסולת: כיור וספסלים.
מלבד פעילי הגינה מקרב הסטודנטים והעובדים, הפך שיתוף־הפעולה עם קייטנות "טבע הסביבה" במסגרת מועדון הספורט של האוניברסיטה לקבוע וּמתמשך, וּמאות ילדים שבו אל הגינה מדי חופשה.
הם התנסו במגוון מלאכות אקולוגיות, בהדרכת מומחים, ותוך־כדי־כך, תרמו לטיפוח הגינה.

ארבע שנים וחצי הן זמן משמעותי, והגינה התפתחה כִיצור בעל חיים משלו, המתקיים וּמתפתח, במידה רבה, בכוחות־עצמו.התפתחות אקולוגית אורכת זמן, וּמקובל להניח, ששבע שנים דרושות למערכת אקולוגית כדי לממש את רוב פוטנציאל ההתפתחות שלהּ וּלהתייצב.
זמן זה לא ניתן לנו, לצערנו. לפני כחודש נדרשנו ע"י הפקולטה להנדסה וַאֲגף הנדסה של האוניברסיטה לפנות את השטח.
קדמה לכך התראה לפני כשנה וחצי, אך ניסיונות ראשוניים לרתום את אוהדי הגינה בפקולטה להנדסה לביטול הגזירה לא צלחו.
ניסיונות נוספים, שהחלו להתארגן לאחרונה, איחרו את המועד.
הפקולטה הייתה נחרצת בתוכניתהּ להקים בשטח זה אזור ישיבה לשימוש הסטודנטים בהפסקות.
בשלב מוקדם יותר הייתה תוכנית מצומצמת, שמטרתהּ הייתה דומה, אך הייתה צפויה להשתלב עם הגינה לטובת כל־הגורמים,
אך לצערנו, נגנזה, וּבעקבות קבלת תרומה, קודמה התוכנית המורחבת, חסרת הרגישות והדיאלוג והדורסנית.

במבצע מורכב עקרנו כמעט את כל־הצמחים והעברנו אותם לַעֲציצים.
את העציצים ואת הציוד העברנו ליד אבנר, בית החוג לגיאוגרפיה שמחוץ לקמפוס, מְקום מושבי לצורך הדוקטורט, שקיימתי בו פעילות גינון אקולוגי מצומצמת בשנים האחרונות.
בשלב זה התקיים משא וּמתן עם האוניברסיטה על שטח חלופי לגינה, ואחת האפשרויות שהִצּעתי, הייתה יד אבנר, שחסרונו במיקומו מחוץ לקמפוס.
בסופו־של־דבר, התנגדה האוניברסיטה להקצאת שטח חלופי בתוך הקמפוס, והוחלט על העברת הגינה ליד אבנר.
ההימנעות מהקצאת שטח בתוך הקמפוס מלמדת על נסיגה חמורה במחויבות של האוניברסיטה לקידום איכות־הסביבה בקמפוס,
אך המעבר ליד אבנר, כך התברר, הוא בגדר "מעז יצא מתוק".

עוד בטרם נודע על פינוי הגינה מהפקולטה להנדסה, התחלנו ביד אבנר מהלך של הרחבת פעילות הגינון האקולוגי וההתנהלות הסביבתית של המקום,
ורבים מהסטודנטים והעובדים הִבּיעו תמיכתם, וחלקם אף הִבּיעו כוונה לפעול.
העברת הגינה גרמה לאיחוד אנרגיות של הגינה הקודמת עם המהלך המתהווה ביד אבנר, אשר מחזק מהלך זה.
כמו־כן, אנשי החוג לגיאוגרפיה, והתכנים הנלמדים כאן, מחוברים באופן אורגני יותר לגינה, אם כי גם בפקולטה להנדסה היו להּ אוהדים רבים, ולאנשים שם חסר כעת חיבור לִתחום זה.

לסיכום, אנו בפתח שלב חדש וּמלהיב,
 אלון