Archive for פברואר, 2014

בפתח סמסטר חדש בגינת יד אבנר

18 בפברואר 2014

השקיה רבה נדרשה בחודש וחצי האחרונים, השחונים כל־כך.
השקיה, וִיבול בצדהּ.
בשבועות האחרונים אכלנו כבר מספר פעמים כרובית, ברוקולי, צנונית, לפת, תות־שדה ושפע עלים, ועוד ירקות רבים מתפתחים בערוגות.
הנקטָרינה והרימון פרחו, והשסק חנט פירות, שיבשילו בעונתם.גם תורמוסים ראשונים, כלניות ראשונות ונרקסים פורחים.

הפרטים, בִתמונות וּמעט מלים, בקובץ המצורף.

בַשבת הקרובה, 22/2, בַשעות 14-10:30, נקיים אירוע מיוחד במסגרת "טבע הסביבה", וכולכן/ם מוזמנות/ים.
האירוע יתקיים הן במרכז הספורט של האוניברסיטה והן בגינתנו, במקביל, ויכלול הזדמנויות רבות לתנסות מעשית, כולל בטיפוח הגינה במגוון היבטים ושיטות.
פרטים מלאים כאן, וּראו עצמכן/ם בקהילה המוזמנת. לפעילות במרכז הספורט רצוי להירשם אצל מיכאל,

mg57@netvision.net.il.
 
ביום שני הבא, 24/2, בשעה 13:45, בהפסקה, נתכנס להפסקת־צהריים של טעימות מיַרְקות הגינה.
 
ביום רביעי הקרוב, 19/2, בַשעות 15:30-11:30, נעבוד בגינה:
נטפל בתפוחי־האדמה המתפתחים, נוסיף קומפוסט לצמחים, נכין ערוגות חדשות ונשתול בהן צמחים, שנבטו במגשי הזריעה, נשתול גם בערוגה האנכית, שיצרנו ממשטְחי־עץ וניצור הדליה (תמיכה לצמח מטפס) לִשיחי האפונה.
 
שיתלו מקומי,
 
 
להתראות וּלהצטמח,
 אלון

18 FEB 2014