Archive for אוקטובר, 2014

חשבון נפש וחומר

9 באוקטובר 2014

לאוהדות הגינה וּלאוהדיה, חג אסיף שופע ~~

מזמן לא כתבתי ועדכנתי.

למעשה, מאחורינו קיץ, שבו הנוכחות והתנועה כאן דלות, אך התפתחות הגינה דווקא הואצה (בין היתר הודות לקייטנת טבע הסביבה).

לקראת כניסתהּ של הגינה לשנה השנייה במתכונת הנוכחית ביד אבנר, בית החוג לגיאוגרפיה וְלִסביבת האדם, עולה הצורך להעלות את פעילות הגינה ונספחיה הסביבתיים על פסים סדירים יותר, שיבטיחו את התקבלותהּ על כל הגורמים ואת יכולתהּ להמשיך וּלהתקיים לאורך זמן.

לשם כך חשוב ואף חיוני להציג תמיכה רחבה ככל האפשר מצד כולנו.

אז אם גם את/ה רוצה
צמחים טריים לַחליטה
צמחייה מגוונת וּבת-קַיַּמא עם הפתעות אכילות
הפחתת הפסולת ואפשרויות למחזר
חיסכון במים
חיסכון בחשמל
וּבעיקר אפשרות להיות מעורב/ת וּלהשפיע,
להביא וּלקדם רעיונות סביבתיים וּלהתנסות ביישומם
וּלוודא, שקולנו נשמע,

אני קורא לך לבוא וּלהשתתף בִישיבה, שתתקיים בקרוב, וּלהירתם במידת הצורך וּבמידה שתמצא/י לנכון, לביסוס הפעילות.
כמובן, נגייס לצדנו סטודנטיות/ים חדשות/ים עם תחילת שנת-הלימודים.
הודעה על תיאום מועד לישיבה תופץ בקרוב.

בינְתיים אשמח לכל הערה/הארה/רעיון/הצעה וכיוב'.

מצורפות תמונות לַהֲנא(ע)תכן/ם.

כרגיל,
תמצאו אותי בגינה, במעבדה לחישה מרחוק,
בדואל זה או ב-SMS למספר 054-2286173.

תודה ושנה מתוקה וּפורייה,
אלון