Archive for מרץ, 2015

הגינה בְפתח האביב והסמסטר

5 במרץ 2015
פורים שמח וּפורח,
עודנו נהנים מהשפע הירוק של החורף, המספק לנו עלים רבים למאכל וְלַחֲליטה, וגם אי-אילו יַרְקות-שורש עשירי-טעם.
 ראשית האביב מעוררת מתרדמה את הצמחים חובבי החום והאור, וּמאפשרת שתילה וּזריעה של מגוון רחב של צמחים.
קיבלנו במתנה שתילים רבים של צמחי-חורף, שניתן עדיין להספיק וְלשתול וגם שתילי פרחים ושיחים רב-שנתיים של תבלין ושל נוי.
סוף-סוף עלה בידינו לקנות מחסן לגינה וּלהרכיב אותו במאמץ משותף.
 תודתנו להנהלות החוג לגיאוגרפיה וּבי"ס פורטר ללימודי הסביבה על המימון.
עדיין נותר לאבזר את המחסן במדפים, ארוניות, מגירות וכיוב' וּלהעביר לתוכו את הציוד, אז אם ידוע לכן/ם על ציוד מתאים בהישג יד, אנא הודיעו.
כל זאת מזמן עבודה רבה, המחכה לכל מי שמבקש/ת להתרענן מהישיבה הממושכת וּלהתנסות ביחד, ויש לו/הּ חלון של זמן.
מלבד האפשרות לתאם אתי זמן או לתפּוש אותי ספונטנית, אני מתכוון לקבּוע זמנים קבועים, אז אם תרצו להשתלב בכך, אנא כִתבו אנא כִתבו אליי את הזמנים בשבוע, המתאימים לכן/ם.
אנא שימו לב למיקומם של פחים לאיסוף אשפה אורגנית לקומפוסט:
מול הכניסה לבניין, ליד העץ;
ליד פינת הקפה של אגודת הסטודנטים.
הפחים מיועדים לִשאריות-מזון, קפה ותה (וּמים) וּלמפיות נְייר.
תודה על שיתוף-הפעולה.
מחנה טבע הסביבה, בשיתוף עם מועדון הספורט של האוּניברסיטה וּבי"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, ישוב לפעול כאן בגינה וְלתרום רבות לטיפוחהּ בחופשת הפסח, 2/4-29/3,
וההורים לִילדים בכתות א'-ו' מוזמנים לרשום את ילדיהם. המחנה יכלול עוד מגוון רחב ביותר של פעילות סביתית חווייתית וּבעלת השפעה של ממש על הסביבה ועל הילדים וּקרוביהם. ראו הוזהרתם <~;
פרטים כאן ואצל מיכאל גרניק, מפתח וּמרכז טבע הסביבה, בטלפון 05266-11806.
כמו-כן, ייפתח מחזור נוסף של קורס המדריכים הצעירים לכתות ז'-ח' בהתמחות טבע הסביבה.
פרטים כאן ואצל מיכאל גרניק, מפתח וּמרכז טבע הסביבה, בטלפון 05266-11806.
כרגיל, מצורפות תמונות לַהֲנא(ע)תכן/ם.
באיחולי

 אביב פורח וסמסטר פורה,
אלון אלירן
כרגיל, תוּכלו למצוא אותי בגינה, אי-שם מסביב לבניין או במעבדה לחישה מרחוק,
 וגם כאן, בדואל או ב-SMS במספר 054-2286173.
תמונות מרץ 2015