Archive for אוקטובר, 2015

מועדי המפגשים בגינה בסמסטר א'

28 באוקטובר 2015

כאן אלון והגינה.

לפי הזמנים הפנויים שלכן/ם, אני קובע מפגשים שבועיים בִימי ד' בַשעות 14-12 (כבר היום, למי שיוּכלו) וּבִימי א' בַשעות 14-12.
זה בסיס לשינויים, ואפשר תמיד לתאם זמנים אחרים לפי הצורך באמצעות כתובת דואל זוֹ או ב-SMS למספר 054-2286173.

אפשר גם לנסות לתפּוס אותי ספונטנית אי-שם מסביב לבניין או במעבדה לחישה מרחוק.

להתראות

סמסטר חדש בגינה

23 באוקטובר 2015
IMG_0307
אחרי חדשי הבצורת האנושית של חופשת הקיץ הגינה מזמינה את הסטודנטיות/ים השבות/ים אל יד אבנר לסמסטר חדש ואת אלה החדשות/ים כאן לשוב וּלבקר גם בהּ באופן ספונטני וגם באופן מאורגן.
סיורי היכרות (או היכרות מחודשת) יתקיימו בַשבוע הבא במועדים הבאים:
ב' 26/10 11:45, 15:45
ג' 27/10 11:45
ד' 28/10 9:45, 11:45
להרשמה: greentau@gmail.com בציון המועד המבוקש (או בקשת מועד אחר)
המפגש בכניסה לבניין, בחוץ.

אתן/ם מוזמנות/ים להזמין סטודנטיות/ים חדשות/ים, שעשויות/ים להתעניין.

להצטמח,

 אלון