Archive for ספטמבר, 2016

פנינו לאן?

15 בספטמבר 2016
ידידות וִידידים,
 
כזכור, חוסלה הגינה ע"י האוניברסיטה באפריל.
למעשה, הרבה ממנה שרד והתאושש בִמהירות, בעידוד האביב.
לאחרונה, כצפוי, "זכינו" לביקור נוסף של מְדור הגינון של האוניברסיטה, שמיהרו להעלים כל זכר לתחייה, אם כי עדיין חמקו מהם צמחים לא מעטים ואי-אילו פינות…
 
בנסיבות הנוכחיות לא תשוב הגינה למתכֻנתהּ הקודמת, אך שיחים ועצים, שהתבססו די הצורך וּמחוברים להשקיה האוטומטית ולא הושמדו ע"י משביתי הצמיחות והנסים, יישארו וימשיכו להניב פרי, והם לא מעטים, כך שלמרות הפגיעה, השטח נשאר עשיר בהרבה מכפי שקיבלנו אותו לפני קרוב לשלוש שנים.
 
צמחים שאינם מוגנים מפגיעות עתידיות העתקתי וַאֲני ממשיך להעתיק לגינות אחרות בִשני מוקדים עיקריים, שאני מעורב בהם:
א' שתי גינות קהילתיות סמוכות לעץבעיר בלב העיר — אזור כיכר ביאליק — גינת המנ"ש (מרכז נוער שכונתי) גאה, וגינת בית ליבלינג לשימור. בגינות אלה מתקיים שיתוף-פעולה בינינו, עץבעיר, לבין אנשי המקומות, תוך שילוב של קהילת השכונה המתהווה ונרקמת סביבם.
ב' גינה אקולוגית, שהִתחלנו בַהֲקמתהּ בפארק נאות-קדומים, פארק צמחי התנ"ך והמקורות הסמוך למודיעין, במסגרת שיתוף-פעולה בין הפארק לבין טבע הסביבה, קייטנות וּמחנות לִילדים בחופשות במסגרת מועדון הספורט של האוניברסיטה.
אם כן, אפשר לומר, שהגינה מקבלת חיים חדשים בִמקומות הרוצים בהּ וּמקבלים אותהּ באהבה.
 
אולם, אין בכך משום פיצוי על הפגיעה באיכות-החיים וּבאיכות-הסביבה בגינת יד-אבנר וּבקמפוס כולו.
לאחרונה התבשרתי על יוזמה מצד א'נשי מדעי-החברה, החוג לִמדיניות ציבורית, לַהֲקמת יער-מאכל בקמפוס. טרם התקבלו פרטים נוספים, אך ייתכן שהתחייה תבוא מכיוון זה.
אמשיך לעדכן.
 
כך או כך, קמפוס "ירוק" בלי גינה אקולוגית, יער-מאכל וכיוב' וּבלי התייחסות להבטים סביבתיים ואקולוגיים בגינון של הקמפוס וּבלי מעורבות הקהילה — זה מצב בלתי מתקבל על הדעת, ויש לשנותו.
לאחרונה חודש תו הקמפוס הירוק של קמפוסים רבים וּבהם אוני' ת"א, וּמתגבשת מחדש המועצה הירוקה. חשוב לנצל חלון הזדמנות זה לקידום סדר-יום סביבתי משמעותי בקמפוס וּבקמפוסים אקדמיים בישראל בִכלל.
אשמח לרעיונות וּלהצטרפות לקידום היוזמה.
 
באלבומי התמונות תוּכלו לראות את ההבדל בין המצב לפני החיסול לבין המצב אחריו וכן את ההתאוששות (החלקית) והיבולים למרות הכול. תוּכלו גם לראות את המעבר של צמחים לגינות אחרות.
 
יד-אבנר — מגן-עדן לִישימון
התחדשות הגינה
פינות מוגנות וּמגוננות
יבולים למרות הכול
המעברים
 
בברכת לבלוב,
 אלון