מכתב אל אנשי יד אבנר

12 בדצמבר 2013
מכתב, שנשלח בְ־7/12/13 אל אנשי יד אבנר, תומכי הגינה (כמאה סטודנטים וכמה אנשי־סגל):
ברוכות/ברוכים הקוראות/קוראים,
 
להזכירכן (בעיקר אלה שברשימה המוסתרת), נרשמתן לִרשימת התמיכה בהתנהלות סביבתית של יד אבנר בגינון וּבִכלל.
 סוף־סוף הִשלמתי את הקלדת הפרטים, וּרשימה זוֹ תשמש גם כִרשימת־תפוצה לעדכונים והזמנה לִפעילות והתרחשות.
תוּכלו לבקש בכל־עת שלא לקבל הודעות.
 בכל־מקרה, אשתדל שלא להטרידכן יתר־על־המידה…
 
כזכור, הִצהרנו, כי:
 

========

"אנו תומכים ותומכות בטיפוח סביבת החוג לגיאוגרפיה וּסביבת האדם, בניין יד אבנר, באופן, המבטא ערכים סביבתיים, שהרשומים מטה מאמינים בהם, והבאים לִידי־ביטוי במסגרת הלימודים בחוג.

  • ·         שיתוף וּמעורבות של האנשים בטיפוח סביבתם.
  • ·         שילוב צמחי מאכל ותבלין בגינה וּבחירת צמחי־נוי המותאמים לסביבה.
  • ·         חיסכון במים.
  • ·         מחזור.
  • ·         רעיונות שתעלו אתם.

ערכים אלה אינם עומדים בִסתירה להתנהלות הסדירה של החוג ולַשמירה על מראה אסתטי של המקום, אדרבא, הם תורמים לכך והופכים את יד אבנר לדוגמה לבניינים נוספים בקמפוס וּבִכלל.

רשימה זוֹ מיועדת להראות, כי רבים מאוד מאנשי החוג תומכים בנושא זה.
כמו־כן, היא תשמש לִיצירת קשר לצורך קיום שיח שוטף בנושא, שיתוף מידע ושיתוף־פעולה מעשי בטיפוח המקום."
 
========
 
ואכן, מאז תחילת שנת־הלימודים הִספיקו כמה מכם להירתם לטיפוח הגינה וְלַחשיבה על רעיונות נוספים לשיפור.
 במקביל וּבלי קשר לכך, נדרשנו ע"י הפקולטה להנדסה לפנות את הגינה האקולוגית־קהילתית, שהתקיימה שם במשך ארבע שנים וחצי.
אמנם היה צעד זה של הפקולטה מקומם וּבעייתי מבחינות רבות, אך מעז יצא מתוק: הגינה, על (כמעט) כל־שתיליה וציודהּ (וגם שְמָהּ: אור־גינה־לי (תודו)) הועברה (במבצע מורכב) ליד אבנר, ואיחוד המשאבּים הזה מחזק וּמאיץ את המהלך כאן.
 כצפוי, החיבור של האנשים כאן, מרצים, עובדים וּסטודנטים, אל הגינה ואל מה שהיא מייצגת, אורגני בהרבה (אם כי גם בפקולטה להנדסה היו להּ אוהדים רבים).
 
מאז הִספקנו לשתול כמעט את כל־השתילים שהועברו משם, ורובם נקלטים היטב, כפי שתוּכלו לראות באלבום התמונות המלוות בהסברים (שחלקן מצורפות כאן).
 במהלך הימים הקרובים מתוכננות:
~ שתילת העצים והשיחים הנותרים: שקדים, נקטָרינה, רימונים, גפנים, פאפאיות, פטל וּתאנה;
~~ שתילה של ערוגת קקטוסים, כולל מינים אכילים;
~ שתילת ערוגות של מגוון יַרְקות־עלים;
~~ זריעה של מגוון יַרְקות חורף;
~ זריעת קטניות וּדגנים וכיוב' (גידולי בעל)
~~ שתילת פרחים על החצץ בַחֲזית הבניין.
להצטרפות, תוּכלו פשוט לחפש אותי בגינה או במעבדה לחישה מרחוק, כשיש לכן פנאי,
 או למלא כאן את הזמנים הפנויים שלכן, וַאֲנסה להיות שם בחלק מהם לפחות.
אם מועד זה קבוע מדי־שבוע, תוּכלו לציין זאת בהערות, וּננסה לתאם מועדים קבועים למפגְשי־עבודה.
 
כמו־כן, אפגש השבוע עם האחראי על הגינון של הקמפוס לתיאום הפעולות בשטחנו.
בפינת הקפה לִרשותכן/ם צמחים מהגינה לַחֲליטה.
 המגמה לשלב בפינה זוֹ כפיות וכוסות רב־פַעֲמיות כדי לצמצם בהדרגה את השימוש בכלים חד־פַעֲמיים.
 
לסיום, הנה לשימושכן/ם סקירה של מערך הטיפול בִפסולת בבניין וּבִסביבתו הבניין.
 השאיפה להרחיב זאת בהתאם לרעיונות וְלהשתתפות במימושם, שיבואו מצד כולנו:
אנא הסבו תשומַת־לבם של מי שאינם מכותבים.
 
אשפה אורגנית
פחים לאיסוף נמצאים בנקודות הבאות:
@ ליד העץ שמול הכניסה הראשית לבניין
@ ליד פינת הקפה שבקומה 1
@ במעבדה לחישה מרחוק (מיועד בעיקר לא/נשי המעבדה) –ֹ מומלץ לפעול להצבת פחים כאלה במעבדות, שאתם פועלים בהן.
@ במטבחון שבקומה שנייה אין פח כזה מפאת סמיכותו למזכירות הלא־אוהדת, אך יש לשאוף לכך.
את האשפה מפחים אלה אני אוסף וּמעביר אל הקומפוסטר שבפינה הצפון־מזרחית של הבניין או לַעֲרימת קומפוסט נוספת שבסביבה. עזרה בכך תתקבל בִברכה.
הפחים מיועדים בעיקר לסוגי האשפה דלהלן:
# שאריות מזון # שאריות קפה ותה # מפיות־נְייר
$ שאריות בשר וּמוצְרי־חלב עדיף לתת לחתולים.
X אין לשים בפחים אלה חומרים בלתי־מתכלים, כגון פלסטיק, מתכת וּזכוכית.
 
בקבוקים וּפחיות שבפיקדון
פח ייעודי לכך נמצא אף הוא ליד העץ שמול הכניסה הראשית לבניין.
בקבוקים שאינם בפיקדון
כלוב מחזור נמצא על המדרכה ליד מגרש החניה הדרומי (של הסגל).
רצוי להעביר לשם, אך אפשר לשים גם עם הבקבוקים שבפיקדון.
 
נְייר
פחים ייעודיים כחולים וּמרובעים מצויים בקומת הכניסה וּבלובי של הקומה השנייה.
כמו־כן, יש פח עירוני כחול במגרש החניה הצפוני.
 
סוללות
בקומת הכניסה לבניין, מתחת למדרגות.
תרופות
בקומה 2, בסמוך לכתת המחשבים.
להצטמח,
 אלון

הגינה עוברת שוב

12 בדצמבר 2013

מזמן לא כתבתי כאן, וזה סימן טוב. הגינה נכנסה לשגרה מבורכת של עונה אחר עונה.
ההתפתחויות היו הדרגתיות, אך הצטברו לשינויים ניכרים ביותר.
בשטח ניכרו שינויים אלה בהעשרה רבה של הכמות והמגוון של הצומח, ויחד אתו גם של החי, כגון הוספת צמחי־צוף מושכי פרפרים וּתליית תיבות־קינון לציפורים.
ניצלנו חלקים גדלים והולכים מהשטח, שעמד לִרשותנו.
גם הדומם התעשר: בנינו פסלים שימושיים מֵחומרי פסולת: כיור וספסלים.
מלבד פעילי הגינה מקרב הסטודנטים והעובדים, הפך שיתוף־הפעולה עם קייטנות "טבע הסביבה" במסגרת מועדון הספורט של האוניברסיטה לקבוע וּמתמשך, וּמאות ילדים שבו אל הגינה מדי חופשה.
הם התנסו במגוון מלאכות אקולוגיות, בהדרכת מומחים, ותוך־כדי־כך, תרמו לטיפוח הגינה.

ארבע שנים וחצי הן זמן משמעותי, והגינה התפתחה כִיצור בעל חיים משלו, המתקיים וּמתפתח, במידה רבה, בכוחות־עצמו.התפתחות אקולוגית אורכת זמן, וּמקובל להניח, ששבע שנים דרושות למערכת אקולוגית כדי לממש את רוב פוטנציאל ההתפתחות שלהּ וּלהתייצב.
זמן זה לא ניתן לנו, לצערנו. לפני כחודש נדרשנו ע"י הפקולטה להנדסה וַאֲגף הנדסה של האוניברסיטה לפנות את השטח.
קדמה לכך התראה לפני כשנה וחצי, אך ניסיונות ראשוניים לרתום את אוהדי הגינה בפקולטה להנדסה לביטול הגזירה לא צלחו.
ניסיונות נוספים, שהחלו להתארגן לאחרונה, איחרו את המועד.
הפקולטה הייתה נחרצת בתוכניתהּ להקים בשטח זה אזור ישיבה לשימוש הסטודנטים בהפסקות.
בשלב מוקדם יותר הייתה תוכנית מצומצמת, שמטרתהּ הייתה דומה, אך הייתה צפויה להשתלב עם הגינה לטובת כל־הגורמים,
אך לצערנו, נגנזה, וּבעקבות קבלת תרומה, קודמה התוכנית המורחבת, חסרת הרגישות והדיאלוג והדורסנית.

במבצע מורכב עקרנו כמעט את כל־הצמחים והעברנו אותם לַעֲציצים.
את העציצים ואת הציוד העברנו ליד אבנר, בית החוג לגיאוגרפיה שמחוץ לקמפוס, מְקום מושבי לצורך הדוקטורט, שקיימתי בו פעילות גינון אקולוגי מצומצמת בשנים האחרונות.
בשלב זה התקיים משא וּמתן עם האוניברסיטה על שטח חלופי לגינה, ואחת האפשרויות שהִצּעתי, הייתה יד אבנר, שחסרונו במיקומו מחוץ לקמפוס.
בסופו־של־דבר, התנגדה האוניברסיטה להקצאת שטח חלופי בתוך הקמפוס, והוחלט על העברת הגינה ליד אבנר.
ההימנעות מהקצאת שטח בתוך הקמפוס מלמדת על נסיגה חמורה במחויבות של האוניברסיטה לקידום איכות־הסביבה בקמפוס,
אך המעבר ליד אבנר, כך התברר, הוא בגדר "מעז יצא מתוק".

עוד בטרם נודע על פינוי הגינה מהפקולטה להנדסה, התחלנו ביד אבנר מהלך של הרחבת פעילות הגינון האקולוגי וההתנהלות הסביבתית של המקום,
ורבים מהסטודנטים והעובדים הִבּיעו תמיכתם, וחלקם אף הִבּיעו כוונה לפעול.
העברת הגינה גרמה לאיחוד אנרגיות של הגינה הקודמת עם המהלך המתהווה ביד אבנר, אשר מחזק מהלך זה.
כמו־כן, אנשי החוג לגיאוגרפיה, והתכנים הנלמדים כאן, מחוברים באופן אורגני יותר לגינה, אם כי גם בפקולטה להנדסה היו להּ אוהדים רבים, ולאנשים שם חסר כעת חיבור לִתחום זה.

לסיכום, אנו בפתח שלב חדש וּמלהיב,
 אלון

מה נשתנה האביב הזה?

21 באפריל 2011
ראש וראשון: שלושה פחים ראשונים לאיסוף אשפה אורגנית הוצבו בִנקדות התאספות מחוץ לבניְיני הפקולטה להנדסה הסמוכה לגינה. הניסוי, באישור ראש מִנְהל הפקולטה וּמנהל גוש הבניינים, זוכה לשיתוף פעולה של הסועדים בהפסקות, השמחים למצוא מקום טוב להשליך אליו את שאריות המזון שלהם. ארבעה פחים נוספים יוצבו בקרוב ברחבי הפקולטה, אחד מהם מחוץ לקפֶטריית "שניצל איילה". יש לכם מכרים בפקולטה להנדסה? ספרו להם על כך. הפרויקט בשיתוף "מגמה ירוקה".
 
במטרה להרחיב את המחזור בקמפוס בכלל ואת הקומפוסטציה בפרט, מיפינו במסגרת פורום בנייה ירוקה של ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר את הקמפוס. ההמלצות משמשות במפגשים עם האחראים על איכות הסביבה בקמפוס.
 
ועוד בנושא קומפוסט: מתרחב שיתוף הפעולה עם קפֶטריית "עלים ירוקים". עד לאחרונה אספנו שאריות מזון משם פעמיים בַשבוע בכוחותינו הדלים. כעת מכבד אותנו בעל המסעדה במשלוח האשפה על קטנועו בִשלושת הימים האחרים. אנחנו ממליצים להצביע בשיניים לקפֶטריה זוֹ, המתחשבת בסביבה (צעד צעד – עדיין משתמשים שם בכלים חד-פַעֲמיים). התחלנו לחדש את גינת היָרָק והתבלינים הסמוכה לקפֶטריה, שטיפחו עובדים תאילנדים עד לַשנה שעברה. בעקבות פנייתנו בעניין הרחבת האיסוף לקפֶטריות נוספות והצעתנו להקים ערימות קומפוסט/קומפוסטרים בסמוך לקפֶטריות, עלתה הצעה של אנשי האוּניברסיטה לסיוע בשינוע אשפה אורגנית אל הגינה, אך הדבר טרם קודם.
 
נמשך שיתוף הפעולה המשמח עם "טבע הסביבה", וּבמסגרתו התקיימו מספר ימי פעילות בהשתתפות ילדים והורים בַחֲנוכה, בשבתות וּבשבוע הראשון של חופשת הפסח. "טבע הסביבה" משלב תמיד חוויה עם הדרכה מעשית בִתחום הקיימות, המיועדת ליישום בחיי היומיום. יום פעילות נוסף יתקיים בשבת 28/5. הילדים שתלו וזרעו בגינה, הִשליכו אשפה לקומפוסט, יצרו תיחום לַעֲרוגה מצנצנות משומשות, בנו מאדמה בסיס וּמסגרת לשלט הגינה, הֵכינו סלט מצמחי הגינה, למדו על מגוון נושאים קשורים מכמה מומחים בולטים בִתחומיהם ויצאו, כשבִידיהם מתנה שמשנה: תכשיר ייחודי להשבחת האדמה והקומפוסט, המבוסס על תשלובת ייחודית של מיקרואוגניזמים אפקטיוויים, EM. נותרה כמות גדולה לַחֲלוקה לכל המעוניין (ויש גם זרעים).
 
טכנולוגיית EM מוטמעת בגינתנו יותר ויותר לטיוב האדמה והקומפוסט. מתוכננת הצבת דלי מיוחד למחזור שאריות מזון באמצעות EM בבניין שרמן למדעי החיים.
 
גידולים חדשים וּמרגשים בגינה: הפשתן, שהִכזיב בַשנה שעברה, מרהיב עין כעת בִפרחיו הכחולים, והכוסמת מדהימה באופן צמיחתה המיוחד. בוסתן עצי הפרי ממשיך להתעשר: מלבד הלימון, הדובדבן, השקד, הרימון, הפאפאיה, השסק והתאנים הוותיקים יותר, נטענו מנגו וגפן, וּבקרוב נוסיף עוד שתילי רימונים שקיבלנו ועוד פאפאיות, שאנחנו מנביטים מזרעים – קל מאוד, אם יש לכם מקום לשתול, נסו בעצמכם.
 
מי שבא לגינה בימים אלה, יראה מחוץ לשטח הערוגות המוני צמחים עם פרחים לבנים, הלא הם צמחי רוקֶט, שזורעים את עצמם בכל מקום, וּמלבד הֶעלים הפיקנטיים שלהם כדאי לטעום את הפרחים ואת תרמילי הזרעים. צמח נפוץ נוסף ,צמח בר, הוא שיבולת השועל, שעליה טעימים בִמיוחד (בשונה מעשב החיטה ועשב השעורה, למי שהתנסה…).
 
כתמיד, אנו נותנים כבוד רב לצמחי הבר, שרבים מהם אכילים. אירחנו סיור ליקוט של "פורום התושבים למען טבע עירוני ואיכות הסביבה בתל אביב-יפו". במסגרת פרויקט "בר בעיר" הפורום פועל להפסקת הריסוס ע"י העירייה של שטחים פתוחים ציבוריים בעיר בקוטלי עשבים כימיים וּמקיים סיורים להכרת צמחי הבר המתחדשים בשטחים שנגאלו. ניתן להירשם לקבלת מידע על פעילות הפורום בִכתובת זוֹ.
 
גם "שני צמחוני", הארוחה הצמחונית השבועית, התארח בגינה. הבאנו אוכל מהבית, קטפנו מגוון מסחרר מצמחי הגינה, פרסנו מחצלת, והשמחה הייתה רבה. המשתתפות יצאו עם מתְנת ליפה מהיבול המפואר של השיח המטפס על המנבטה. שני צמחוני כל יום שני ב-11:45 על הדשא מול הכניסה הראשית לבניין גילמן. כולכם מוזמנים להביא את האוכל שלכם וּלהצטרף.
 
ספירת הציפורים השנתית אף היא התקיימה בגינה, והיה מה לספור ~
 
מלאי השראה מכל אלה, המשכנו במסורת שירת הטבע – הן בשיתוף פעולה עם המחלקה לאנגלית במסגרת ערב הקראה והן ב"זירה לשירה" בגינה באחת ההפסקות.
 
חבריי מעץבעיר הצטרפו לצוות הגינה. מתוך כך נוצר חיבור לִקבוצת גינון גרילה, הפועלת להעשרת הצמחייה בשטחי אדמה לא מנוצלים ברחבי העיר, וּבִפרט לקמפיין ח"ח, חיטה-חמנייה, ואירחנו פרויקטים אלה לסדנאות בנושא הנבטת זרעים. מה זה עץבעיר? קיראו כאן. ועכשיו לפרסומות: קורס פרמקלצ'רעירוני ייפתח בעץבעיר בַ-5/5. הזדמנות למבט חדש – ירוק ורענן – על החיים בעיר.
 
התוכניות של ועד הסטודנטים של הפקולטה להנדסה לַהֲקמת פינת ישיבה בשטח שבין הבניין לבין הגינה קורמות עור וגידים בִדמות תחרות סטודנטים אדריכלות. הובטח לנו, כי לא ייפגע שטח הגינה, ואנו עומדים על המשמר.
 
אנו נפגשים מדי יום ראשון בַשעות 19-15, והוספנו מפגש בִימי רביעי בַשעות 14-11.
כרגיל, אפשר לבוא לבקר וגם לעבוד בכל יום וּבכל שעה.
 
תודה לביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר על התמיכה הכספית וּבכלל.
 
חג אביב חביב,
 אלון וחברי הגינה

טבע הסביבה – מחנה פסח

3 באפריל 2011

מחנה פסח לִילדים של "טבע הסביבה" יתקיים באוּניברסיטה בתאריכים 11-13/4 ויפעל גם בגינתנו. כרגיל, נתנסה במגוון עבודות חווייתיות וְנלמד דברים, שנוּכל ליישם אח"כ באופן יומיומי: קומפוסט, גידול צמחי מאכל, תזונה בריאה, חיידקים מועילים, קוסמטיקה טבעית, יצירה מֵחומרי פסולת בשימוש חוזר וָעוד. ינחו מיטב המומחים. לעוד פרטים והרשמה מיכאל 052-6611806 או בַאֲתר "טיולים ואגדות".

סעודת גינה

5 במרץ 2011
גידלת ולא אכלת?
"אור-גינה-לי", הגינה האקולוגית-קהילתית של הקמפוס מזמינה לִסעודה בגינה ביום שני 14/3 ב-13:30.
הזמנה

היום בגינה: סדנת ייחורים של עצי פרי

27 בפברואר 2011

האביב בפּתח, והעצים הנשירים יוצאים בהדרגה מתרדמת החורף. קל ליצור מעץ קיים עץ חדש בעל אותן תכונות ע"י הכנת ייחור מֵחתיכת ענף. היום ב-15:30 נעשה זאת בגינה, ואתם מוזמנים להצטרף ואף להביא חתיכות ענפים של עץ או שיח, שתרצו לייחר.

להצטמח, אלון

ספירת הציפורים השנתית

30 בינואר 2011
בימים אלה מתקיימת ברחבי הארץ ספירת הציפורים השנתית. הציבור מוזמן להשתתף במאמץ איסוף הנתונים. הפעולה מהנה, פשוטה וּקצרה, כמפורט כאן:
http://www.yardbirds.org.il/calendar/birdwatch_2011/counting_week_2011.htm
 
ביום רביעי 2/2 בשעה 15:30 נקיים את הספירה בגינתנו, והנכם מוזמנים להשתתף.
 
מומלץ להצטייד במשקפות.כן, מומלץ לעיין בהנחיות וּבקטלוג המצולם של הציפורים כַהֲכנה לספירה. אנו נכין את הטפסים לרישום.

 
 אלון

מומלץ לעשות זאת גם עצמאית על-יד הבית. הספירה נמשכת עד 5/2.

הזמנה לזירה לשירה

16 בינואר 2011

המחלקה לאנגלית ו"אור-גינה-לי" שמחות להזמין לזירה לשירה בנושא הטבע ביום רביעי 19/1 בַשעות 18-16 באולם רוזנברג 001.
נקריא, נדקלם, נשיר וּננגן מיצירותינו וּמשל אחרים.
הזמנה בפייסבוק

זה הסתיו עם השרב

13 בנובמבר 2010

היה קיץ לוהט ויפה, ארוך, צוהל וְלקראת סופו גם קצת עצל (בחינות, חגים, חופשות)… הפעילות בגינה לא נעצרה לרגע. התחלנו את הקיץ עם שפע של שתילים מהמנבטה החדשה שלנו. שתילים אלה, חלקם מזרעים של זנים מיוחדים, שקיבלנו מצרפת, הֵזינו אותנו כל הקיץ, וחלק מהצמחים, שגדלו מהם, ממשיכים עדיין להניב. אנחנו נהנים עדיין משפע של שעועית: לוביה, מאש, אזוקי, תאילנדית וגם kidney beans (שעועית כִלְיה?), הדשנות בִמיוחד. היה זה (וַעֲדיין) קיץ של דלוּעים: סוף-סוף, נהנינו מֵאבטיחים וּמֶלונים, אם כי קטנים ודומים יותר לִמלפפונים בטעמם וּבמרקמם. בהתחשב בכך, שהמלפפונים לא הִצליחו אצלנו בקיץ הזה, יש בכך נחמה… הצלחה של ממש הייתה לדלעות. נהנינו מדלעת אחת גדולה בהירה וּטעימה בִמיוחד ועוד כמה וכמה דלעות ירוקות מנומרות קטנות יותר בצורת בקבוק בעל צוואר צר וראש רחב יותר וּמעוגל. מעל לכל מתנשאת הליפה, המטפסת על המנבטה וּמְניבה שפע של פירות, שאם יונח להם להבשיל עד כדי התייבשות, ייצרו את הספוג הטבעי, המשמש לכל עבודות הניקיון ואח"כ מושלך לקומפוסט (שלום ולא להתראות לסקוטש!). כשהיא נקטפת צעירה, הליפה אכילה והיא מזכירה קישוא. התמונות, שתעלינה לאתר בקרוב, תתעלינה על כל ניסיונות התיאור שלי.

אח"כ באה קייטנת "טבע הסביבה", והפעילות בגינה עלתה לשיא: מאות ילדים למדו לזהות את צמחי הגניה, הכינו חליטות ושתו מהן, למדו על הציפורים שבִסביבתנו והתקינו מתקְני האכלה, שתייה וקינון, למדו על קומפוסט, יצרו שלטים וּפרפרים מֵחומרי פסולת וּבנו ספסלים וטאבון מֵאדמה וּבקבוקי זכוכית משומשים (תודה לחברת קואלה, שסיפקה לנו אותם). זוהי רק תחילתו של שיתוף פעולה ארוך-טווח עם "טבע הסביבה", שיקדם את הגינה אל עבר יְעדיה כמרכז הדרכה קהילתי לקיימות.

הִמשכנו באירוע לציון שנה לגינה במיקומה הנוכחי (למצטרפים החדשים נספר, כי הִתחלנו בגנים הבוטניים), שכלל סיורים בגינה וּמופעים של הקראת שירה בדגש אקולוגי וּנגינה, וחלקו השני עמד בסימן מאתיים שנה להולדתו של המלחין רוברט שומאן והביא מִלחניו לשירים בהשראת הטבע.

שלא כבקיץ שעבר, בקיץ הזה היו לנו חמניות. גם פרחי הטגטס נותנים מופע מרהיב, והחוטמית הזיפנית וּפרחי הבטטה מצטרפים לחגיגה הצבעונית. לעומת זאת, החום הקיצוני לא הקל עם המלפפונים והקישואים, שלא צלחו. עלים ירוקים, וּבעיקר הכהים שבהם הם בעלי חשיבות עליונה בתזונה. רוב יַרְקות הֶעלים שייכים אומנם לחורף, אך גם בקיץ אנו נהנים ממגוון של עלים למאכל: ריחן, ארוגולה, חוטמית זיפנית וַעֲלי בטטה וכן – כל השנה – נענע, זעתר, אורֶגנו, עירית וָעוד. כמו-כן, מעניין לציין, כי בעוד שהכרובית והברוקולי נותנים את התפרחות שלהם בחורף, וּכבר עכשיו אנו רואים התחלות, אפשר ליהָנות מהֶעלים שלהם (וגם במגוון צורות נוספות), כמו-גם מעלי הקֵייל (כרוב-על אמריקני) והקולארד, כל השנה. בַשבוע שעבר קיימנו סיור ליקוט צמחי בר במסגרת פורום התושבים למען טבע עירוני ואיכות הסביבה בתל אביב-יפו (נשימה עמוקה…). בסיור למדנו, שגם צמחי הבר מספקים לנו שפע (מלת מפתח ~) של עלים ירוקים וּמזינים, כגון הרִג'לה והירבוז, המספקים אפשרויות קולינאריות מפתיעות. הגישה האקולוגית בגינתנו מתבטאת, בין היתר, בשילוב בין צמחי התרבות לצמחי הבר, לִיצירת מערכת אקולוגית עשירה. הסיור הבא יתקיים בִ-18/12. ההרשמה בִכתובת זוֹ. בהזדמנות זוֹ אזמין אֶתכם לערב עיון בנושא שימור טבע עירוני חוצה מטרופולין, שיתקיים במרכז דניאל לַחֲתירה, שׂד' רוקח 2, מול חַניון רֶדינג ביום שני הקרוב 15/11 ב-18:30.

המחצית השנייה של הקיץ הייתה יגעה בהרבה, כצפוי: החום הקיצוני היה רק תוספת שולית לעונה, המתאפיינת בִבחינות וחופשות, וְכַצפוי לא פחות, עם פתיחת שנת הלימודים שבו הפעילים הוותיקים במשנה מרץ, וּמצטרפים אֲליהם חדשים נמרצים לא פחות, וכך אנו בעיצומן של הזריעות והשתילות של צמחי הסתיו והחורף. ערוגה חדשה נשתלה בתפוחי אדמה, וּעֲרוגה חדשה נוספת נשתלה ונזרעה במגוון ירקות. שיחי הרוקֶט מהעונה הקודמת פיזרו את זַרעיהם ונובטים עכשיו בִנקודות רבות ברחבי הגינה. יהיה מה לאכול החורף!~

בשיתוף פעולה עם מגמה ירוקה מתחדשת הפעילות להרחבת המִחזור בקמפוס ואנו נערכים להרחבת הפרדת האשפה האורגנית והעברתה אל הגינה לַהֲכנת קומפוסט. נתחיל בהרחבת האיסוף מקפֶטריית עלים ירוקים מיומיים בַשבוע כיום לַחמישה ימים בַשבוע וכן בְהצבת פחים לאשפה אורגנית בִנקודות אסטרטגיות בפקולטה להנדסה הסמוכה לגינה. התקבלה הסכמת ראש מִנהל הפקולטה וּמנהל הקפֶטריה. בטווח הארוך נשאף להרחבה לִכלל הקמפוס, תוך הקמת ערימות/הצבת קומפוסטרים במספר מוקדים. אתם מוזמנים להביא את האשפה שלכם לגינה – ישירות לַעֲרימת הקומפוסט או לדלי שמימין – ואף ליזום הפרדה ואיסוף של אשפה אורגנית בבניין שלכם בקמפוס וּבביתכם. אנחנו לִרשותכם להדרכה וייעוץ.

נפגשים מדי יום ראשון בין 13:30 ל-17:30 וּבכל יום ושעה, שמתאימים לכם. עוד תוכניות רבות באמתחתנו, בואו לראות וְלעשות,

אלון וחברי הגינה

ליל המדענים

20 בספטמבר 2010
הגינה תארח היום, יום שני, בין השעות 17 ו-18 תלמידי כתה ט' לִפעילות חווייתית במסגרת "ליל המדענים". כולכם מוזמנים לבקר. הגינה, כזכור, מאחורי בניין כתות של הפקולטה להנדסה, בסמוך לשער 17.
http://www.facebook.com/event.php?eid=126656444048424&index=1